Thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ gồm những môn nào?

17/03/2023 19:49
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lộ trình tự chủ giáo dục đại học, phù hợp với bối cảnh Việt Nam và xu thế chung về phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới.

Về mục tiêu, yêu cầu tổ chức thi là nhằm đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện theo mục tiêu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Ảnh minh họa: PM ảnh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Ảnh minh họa: PM

Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; người học đã có Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển tính giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp,

Người học đăng ký dự thi theo cơ sở giáo dục nơi học xong lớp 12 trong năm tổ chức kỳ thi hoặc tại địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định; hồ sơ đăng ký dự thi được chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức thi.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Về phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

Giai đoạn 2025– 2030: Giữ ổn định phương thức thị trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thị trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thị trên giấy và thị trên máy tính).

Giai đoạn sau 2030: Phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có ưu điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Môn thi, hình thức thi: Tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử (đối với giáo dục phổ thông);Ngữ văn, Toán, Lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên) và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo đó, thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 04 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 02 môn học lựa chọn trong số 04 môn học đã chọn học; thí sinh học chương trình chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 03 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 02 môn học lựa chọn trong số 04 môn học đã chọn lọc.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thì theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng của hội thi và để thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chủ trọng đánh giá năng lực,

Về thời gian tổ chức thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khung thời gian tổ chức thi (Lịch thi chung), phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để bảo đảm thống nhất trong cả nước, đồng thời có sự linh hoạt, ứng phó với các tình huống chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Về phân cấp, phân quyền tổ chức thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, quy định Lịch thi chung; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các địa phương chỉ đạo, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo Lịch thi chung của Bộ.

Xem chi tiết dự thảo Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 TẠI ĐÂY

Phạm Minh