"Tầm này rồi, liêm sỉ gì nữa!"

"Tầm này rồi, liêm sỉ gì nữa!"
(GDVN) - Một giám thị mỉa mai: "Thôi nào các anh chị tập trung làm bài đi. Mình là viên chức rồi chứ không phải là học sinh đâu mà không làm được mấy câu này".