Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Ngọc Căng

09/09/2020 06:19
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định 1371/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo liên quan đến ông Trần Ngọc Căng. Tại kỳ họp 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật ở mức cảnh cáo ông Căng.

Ông Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ...

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Căng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định "ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật".

Nhật Minh