Thừa Thiên Huế tăng học phí trong năm học 2018-2019

12/07/2018 07:28
Trương Lê
(GDVN) - Mức tăng học phí sẽ áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các trường công lập đối với chương trình đại trà tại Thừa Thiên Huế trong năm học 2018-2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo thẩm tra thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019".

Thừa Thiên Huế tăng học phí trong năm học 2018-2019 ảnh 1
Năm học 2018-2019, Thừa Thiên Huế sẽ tăng từ 7-15% tùy theo vùng miền. Ảnh:TL

Tại tờ trình số 4692 /TTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định học phí đối với giáo dục mầm non và các cơ sở công lập trong năm học 2018-2019.

Qua đó, việc tăng học phí phải nằm trong khung quy định của Chính phủ, không gây đột biến, phù hợp với điều kiện kinh tế, mức thu nhập, khả năng đóng góp của người dân ở các vùng, miền trên địa bàn tỉnh và chỉ số tăng giá tiêu dùng hàng năm.

Năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục tại Thừa Thiên Huế sẽ tăng mức thu học phí nhưng không quá cao so với các năm học trước. Việc tăng học phí sẽ tùy theo cấp học, tùy theo các vùng miền.

Đà Nẵng không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019

Theo tờ trình mức học phí được xây dựng tăng ở các vùng miền núi, nông thôn, thành phố từ 7 - 15%, mức tăng tuyệt đối từ 1.000 - 22.000 đồng.

Thường trực Hội đồng nhân dân nhận thấy, việc tăng học phí tại tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh là phù hợp.

Tuy vậy, việc tăng học phí sẽ có tác động đến người dân, nhưng đó là sự chia sẻ theo khả năng thu nhập của gia đình người học với nhà nước.

Đối với con em các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,... nhà nước đã có chính sách không thu học phí, miễn, giảm học phí, chính sách hỗ trợ chi phí học tập nên không có sự ảnh hưởng.

Trương Lê