Tỉ lệ chọi ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM

17/05/2012 11:17
DL
(GDVN) - ĐH Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP.HCM có 1.660 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi thấp nhất rơi vào Tài chính - Ngân hàng, chọi cao nhất là Luật kinh doanh.

Ngành tài chính ngân hàng cao nhất: 1/10,5 (225 CT/2.363 HS). Các ngành còn lại như sau:

Kinh tế (kinh tế học, kinh tế và quản lý công) 1/5,6 (200/1.112);

Kinh tế đối ngoại 1/6 (225/1.375);

Quản trị kinh doanh 1/9,4 (225/2.105);

Kinh doanh quốc tế 1/7,3 (100/727);

Kế toán và kiểm toán 1/5,4 (225/1.223);

Hệ thống thông tin quản lý 1/2 (100/211);

Luật dân sự 1/7 (100/713);

Luật kinh tế và luật quốc tế (luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán) 1/7,4 (300/2.217).

Tỷ lệ chọi Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG Tp.HCM năm 2011:

Trường/ngành

Khối thi

Hồ sơ

đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT (QSK)

1.660

- Kinh tế học

A,D1

515

100

5,15

- Kinh tế đối ngoại

A,D1

1433

240

5,9

- Kinh tế và quản lí công

A,D1

528

100

5,28

- Tài chính - ngân hàng

A,D1

1082

240

4,5

- Kế toán - kiểm toán

A,D1

1474

240

6,14

- Hệ thống tin quản lí

A

155

100

1,55

- Quản trị kinh doanh

A,D1

1329

240

5,5

- Luật kinh doanh

A,D1

783

100

7,83

- Luật thương mại quốc tế

A,D1

733

100

7,33

- Luật dân sự

A,D1

353

100

3,53

- Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

A,D1

705

100

7,05

Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd
DL