Thật buồn cho khí chất kẻ sĩ thời nay!

Thật buồn cho khí chất kẻ sĩ thời nay!
(GDVN) - Tại sao phải đợi đến khi thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc thì những “con sâu bự” làm rầu nền khoa học mới bị phát hiện và bị chỉ đích danh?