Chi tiết những thay đổi mới nhất trong kỳ thi quốc gia 2019 sắp tới

02/02/2019 06:00 Thùy Linh
(GDVN) - Những điều chỉnh trong kỳ thi quốc gia 2019 sắp tới chủ yếu nằm ở khâu kỹ thuật và với đội ngũ tổ chức kỳ thi để nhằm hạn chế việc xảy ra những tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019 với một số điểm mới đáng chú ý.

Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định đối với các thí sinh như năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Những điều chỉnh chủ yếu nằm ở khâu kỹ thuật và với đội ngũ tổ chức kỳ thi để nhằm hạn chế việc xảy ra những tiêu cực.

Những điều chỉnh trong kỳ thi quốc gia 2019 sắp tới chủ yếu nằm ở khâu kỹ thuật và với đội ngũ tổ chức kỳ thi để nhằm hạn chế việc xảy ra những tiêu cực. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Cụ thể, Bộ dự kiến bổ sung thêm điều khoản những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận.

Các thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi tại một số Điểm thi cùng với thí sinh Giáo dục trung học phổ thông là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi và do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Như vậy sẽ có các phòng thi bố trí chỉ gồm các thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên.

Tại các điểm thi đó, việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi (không phân biệt thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên hay học sinh phổ thông 12) được thực hiện theo quy định.

Về bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi: Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt.

Kỳ thi quốc gia 2019 khác gì so với năm 2018?

Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khoá và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng điểm và Phó Trưởng điểm là người của trường đại học, cao đẳng phối hợp).

Chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, đảm bảo thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera; có ít nhất 1 công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 1 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường đại học, cao đẳng (Phó Trưởng điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, thi được lưu tại Điểm thi.

Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khoá và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa và thanh tra.

Chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi do một cán bộ Thư ký làm nhiệm vụ tại Ban chấm thi (trắc nghiệm, tự luận) giữ, chìa khóa cửa phòng chứa bài thi do Trưởng Ban chấm thi (trắc nghiệm, tự luận) giữ; khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra.

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera thực hiện theo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế này; có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày.

Điểm xét công nhận tốt nghiệp sẽ được tính theo công thức sau:

Bộ lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến hết ngày 31/3/2019. Xem chi tiết dự thảo, TẠI ĐÂY

Thùy Linh