Một số hình ảnh ghi lại hoạt động huấn luyện của các binh sỹ thuộc Tiểu đoàn bộ binh số 5 của Lục quân Singapore khi họ vừa hoàn thành xong kỳ huấn luyện nâng cao.

Theo truyền thống, sau khi những binh sỹ mới hoàn thành các giai đoạn huấn luyện quan trọng, người thân trong gia đình cũng như bạn bè của các binh sỹ đều được mời đến chứng kiến lễ tốt nghiệp để những người thân của binh sỹ chứng kiến được giai đoạn trưởng thành mới của con em, bạn bè mình.

Lê Cường