Giáo viên có trình độ ngoại ngữ thế nào thì đủ điều kiện làm viên chức giáo vụ?

08/03/2018 06:42 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập để lấy ý kiến.

Ngày 6/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập để lấy ý kiến các thầy cô. 

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ trong các trường chuyên biệt công lập, bao gồm:

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật. 

Giáo viên có trình độ ngoại ngữ bậc 2 mới đủ điều kiện làm “viên chức giáo vụ” (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ  cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch công tác giáo vụ hàng năm của nhà trường;

b) Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác giáo vụ;

c) Quản lý, theo dõi học sinh hàng ngày; 

d) Quản lý, theo dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường liên quan đến học sinh; 

e) Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc thi, kiểm tra như:

Lập danh sách các phòng thi, sơ đồ chỗ ngồi, tổng hợp kết quả thi…; 

h) Thực hiện công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công;

i) Liên hệ, trao đổi và thông tin với gia đình học sinh khi cần thiết;

k) Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ ở trường phổ thông) trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác giáo vụ trường học; 

Sắp tới, giáo viên muốn thi thăng hạng phải tham dự 4 môn thi

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cấp học mình công tác;

b) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục của nhà trường;

c) Có năng lực quản lý hồ sơ của nhà trường liên quan đến học sinh; 

d) Có kỹ năng theo dõi, quản lý và hỗ trợ học sinh;

e) Có kỹ năng phối hợp tổ chức thi, kiểm tra của nhà trường;

g) Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;

h) Có kỹ năng giao tiếp với giáo viên và học sinh trong thực thi nhiệm vụ. 

Dự thảo lấy ý kiến từ 6/3 – 6/5/2018. 

Mọi ý kiến đóng góp về dự thảo này, thầy cô gửi về tòa soạn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam qua hòm thư: toasoan@giaoduc.net.vn.

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô.

Linh Hương