Infographic: Từ 1/7/2020 lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm tăng thế nào?

20/11/2019 06:00 Tùng Dương
(GDVN) - Mức tăng trên sẽ có sự tác động mạnh tới nhiều chính sách về lương hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo hướng có lợi cho người lao động.

Theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương 2020, lương cơ sở năm 2020 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng. 

Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Mức tăng trên sẽ có sự tác động mạnh tới nhiều chính sách về lương hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo hướng có lợi cho người lao động.

Mức tăng lương cơ sở năm 2020 là mức lương cao nhất từ trước đến nay.

 Từ 1/7/2020 lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm tăng thế nào? Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương