Quốc hội dự kiến dành 2,5 ngày chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành

15/09/2015 13:10 Ngọc Quang
(GDVN) - Quốc hội dự kiến kỳ họp thứ 10 khóa XIII dự kiến diễn ra từ 20/10 – 26/11; dự kiến thông qua 16 dự án luật, cho ý kiến 11 dự luật.

Cụ thể, Quốc hội dự kiến thông qua 16 dự án luật, bao gồm: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi);  Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật thống kê (sửa đổi); Luật an toàn thông tin; Luật phí, lệ phí; Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật khí tượng, thủy văn; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Nhiều dự án luật rất quan trọng dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội cũng dành thời gian cho ý kiến 11 dự án luật, bao gồm: Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật báo chí (sửa đổi); Luật tiếp cận thông tin; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật dược (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Theo kế hoạch dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày từ 16/11 đến hết sáng 18/11 để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

"Phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước"

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về một loạt các vấn đề quan trọng khác như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong đó bao gồm cả việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm);

Các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; phê chuẩn Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngọc Quang