Sở Giáo dục và Đào tạo “quên” xử lý Hiệu trưởng làm trái Thông tư của Bộ?

23/08/2018 06:38 Hưng Long
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã "quên xử lý" Hiệu trưởng điều chỉnh hạnh kiểm học sinh không thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường.

Ngày 20/8, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được công văn "về trả lời báo đài tháng 7/2018" từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời.

Để rộng đường dư luận, tác giả xin trích nguyên văn công văn liên quan đến vụ việc:

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài phản ánh liên quan đến tình trạng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận) điều chỉnh hạnh kiểm cho học sinh bị kỷ luật không thông qua Hội đồng sư phạm của nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên. (Ảnh: H.L)

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời là không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quan điểm của thành phố xử lý việc trên như thế nào?

Căn cứ báo cáo của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cụ thể như sau:

- Tháng 3/2018, có 04 học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên tham gia đánh bạn. Vụ việc đưa ra Hội đồng kỷ luật học sinh (họp ngày 20/3/2018), căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông; Hội đồng thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường và xếp loại hạnh kiểm Yếu. Tổ chức đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh.

Cuối năm học, có 01 phụ huynh của học sinh trong nhóm bị xếp loại hạnh kiểm Yếu làm đơn xin xem xét lại kết quả xếp loại hạnh kiểm năm học 2017 – 2018.

Căn cứ đơn của phụ huynh, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp toàn thể học sinh lớp.

Tập thể học sinh ghi nhận sự tiến bộ, cố gắng trong học tập và rèn luyện của bạn và kiến nghị nhà trường điều chỉnh xếp loại hạnh kiểm để bạn có cơ hội được thi lại (biên bản họp lớp ngày 21/5/2018).

Hiệu trưởng cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và giám thị phụ trách lớp có ý kiến bằng văn bản. Cả 02 giáo viên đều thống nhất kiến nghị nhà trường xem xét, điều chỉnh xếp loại hạnh kiểm cuối năm học từ Yếu lên Trung bình để học sinh được thi lại.

Căn cứ đơn của phụ huynh và học sinh, ý kiến của tập thể học sinh lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp và giám thị phụ trách lớp; nhằm ghi nhận sự cố gắng trong học tập và rèn luyện, tạo cơ hội cho học sinh biết sửa sai, thể hiện sự nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung, rộng lượng trong môi trường giáo dục; Hiệu trưởng nhà trường đã ra thông báo đồng ý với ý kiến của giáo viên chủ nhiệm, điều chỉnh xếp loại hạnh kiểm của học sinh trên từ Yếu thành loại Trung bình cả năm.

Xếp loại hạnh kiểm của học sinh chỉ là trò đùa? 

Do thời điểm cuối năm, chuẩn bị Tổng kết năm học và nhiều công việc khác của nhà trường nên Hiệu trưởng đã không triệu tập cuộc họp Hội đồng kỷ luật học sinh để thay đổi hình thức kỷ luật học sinh (như Thông tư 58 quy định).

Tuy nhiên các thành viên chủ yếu của Hội đồng kỷ luật (Ban Giám hiệu, tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, giám thị,…) đều có tham gia bàn bạc, trao đổi và có ý kiến bằng văn bản, trước khi Hiệu trưởng quyết định.

Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Trường hợp trên, Hiệu trưởng nhà trường chưa xử lý đầy đủ theo quy trình như quy định của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Hiệu trưởng nhà trường họp Hội đồng Kỷ luật để bổ sung đầy đủ ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; đồng thời, thông tin đầy đủ, công khai sự việc trong phiên họp Hội đồng sư phạm gần nhất.

Nhận được công văn trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam rất ngạc nhiên khi không thấy đề cập đến việc xử lý vi phạm của ông Võ Ngọc Sơn – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ qua sai phạm của ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng nhà trường khi “chưa xử lý đầy đủ theo quy trình như quy định của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT”.

Ngày 22/8, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để hỏi nguyên nhân vì sao không đề cập đến việc xử lý Hiệu trưởng.

Ông Hiếu nói: “…chưa xử lý! Muốn xử lý Hiệu trưởng là phải thanh tra để có Kết luận, sai phạm nội dung gì. Cái này chắc thiếu sót nên để xem lại bộ phận tham mưu...”.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 21/5, phụ huynh và học sinh có đơn gửi đến Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên để xin xem xét lại hạnh kiểm.

Ngay trong ngày, thầy chủ nhiệm đã tổ chức cuộc họp “khẩn” với lớp để kiến nghị Hiệu trưởng xem xét lại hạnh kiểm cho học sinh.

Vẫn trong ngày 21/5, giám thị đã có đơn kiến nghị gửi đến Hiệu trưởng để xem xét lại hạnh kiểm của học sinh nói trên.

Đến ngày 23/5 (tức chỉ sau 2 ngày), Hiệu trưởng đã ra Thông báo điều chỉnh hạnh kiểm cho học sinh tham gia đánh bạn từ Yếu lên Trung bình để được thi lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xử lý sự việc thiếu nghiêm túc đối với Hiệu trưởng làm trái với Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kéo theo nhiều hệ lụy.

Phải chăng, ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên “xem thường” thông tư của Bộ nên dịp hè vừa qua, trong thông báo danh sách 8 em lớp 11 bị ở lại thì vào đầu năm đã “hô biến” 2 trong số 8 em này lên lớp 12.

Hưng Long