Thanh tra yêu cầu trường cấp 2 Tân Nhựt nộp lại hơn 1 tỷ đồng chi sai quy định

24/07/2020 06:28 Việt Dũng
GDVN- Kết luận thanh tra của huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Tân Nhựt giảng dạy tiết tiêu chuẩn thiếu định mức.

Như Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 2/7, ông Trần Phú Lữ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết luận thanh tra 265/KL-UBND, về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí tại trường trung học cơ sở Tân Nhựt, xã Tân Nhựt.

Căn cứ kết luận thanh tra này cho thấy, Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở Tân Nhựt đã đứng lớp giảng dạy số tiết tiêu chuẩn thiếu định mức.

Cụ thể: Qua kiểm tra sổ đầu bài và lịch báo giảng của nhà trường đã xác định:

Đối với Hiệu trưởng: Năm học 2017 – 2018, tổng số tiết dạy theo lịch báo giảng, có ghi nhận vào sổ đầu bài là 65 tiết. Tuy nhiên, theo lịch báo giảng ngày 25/11/2018 ghi là ngày thứ 7, Hiệu trưởng dạy 3 tiết, nhưng ngày đó lại là ngày chủ nhật.

Ngày 13/10/2018 thuộc tuần 8, nhưng lại ghi vào sổ đầu bài là tuần thứ 12, thời điểm ghi sổ đầu bài là sau ngày 9/11/2018. Học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 có xây dựng lịch báo giảng 35 tiết dạy, nhưng sổ đầu bài lại không ghi nhận.

Học kỳ 1 của năm học 2019 – 2020, có lên lịch báo giảng 26 tiết, ghi nhận vào sổ đầu bài 24 tiết.

Như vậy số tiết dạy của học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng là 27 tiết, chưa đủ theo số tiết quy định là 38 tiết, thiếu 11 tiết. Học kỳ 2 của năm học này, Hiệu trưởng có lên lịch báo giảng, nhưng sổ đầu bài không có ghi nhận các tiết dạy theo lịch báo giảng, nên Hiệu trưởng chưa đảm bảo 36 tiết dạy theo quy định.

Trường trung học cơ sở Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (ảnh: P.L)

Học kỳ 1 của năm học 2019 – 2020, Hiệu trưởng dạy 24 tiết, theo quy định thì phải là 38 tiết, như vậy chưa đảm bảo số tiết dạy đúng theo quy định, thiếu 14 tiết. Tổng số tiết dạy chưa đủ theo quy định là 61 tiết (tương ứng với 7 tháng), nên việc thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi nghề hơn 15,49 triệu đồng là không đúng quy định.

Trường cấp 2 Tân Nhựt, huyện Bình Chánh có nhiều sai phạm về tài chính
Trường cấp 2 Tân Nhựt, huyện Bình Chánh có nhiều sai phạm về tài chính

Đối với bà Phạm Thị Hồng Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường: Năm học 2017 – 2018 được phân công tư vấn học đường. Năm học 2018 – 2019 được phân công dạy môn giáo dục công dân tại các lớp từ 6/1 đến 6/4.

Từ ngày 11/2/2019 chỉ dạy 2 tiết/tuần.

Như vậy, số tiết dạy của bà Phạm Thị Hồng Thủy trong học kỳ 1 của năm học 2018 – 2019 là 72 tiết, thiếu 4 tiết so với quy định (76 tiết), còn trong học kỳ 2 của năm học này, bà Thủy chỉ dạy 38 tiết, thiếu 34 tiết so với quy định (phải dạy 72 tiết).

Theo giải trình của bà Thủy, do từ ngày 11/2/2019 (năm học 2018 – 2019), bà Thủy chỉ dạy 2 tiết/tuần, do cô Trần Thị Hạnh Xuân – giáo viên môn Giáo dục Công dân hết thời gian nghỉ hộ sản, trở lại giảng dạy nên bà Thủy dạy không đủ số tiết đúng quy định.

Như vậy, tổng số tiết dạy chưa đủ theo quy định là 38 tiết, tương ứng với 2 tháng. Số tiền phụ cấp ưu đãi đã chi tương ứng với thời gian giai đoạn này là hơn 3,978 triệu đồng.

Kết luận: Đoàn thanh tra yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách số tiền chi phụ cấp ưu đãi vượt quá số tiết giảng dạy thực tế của Hiệu trưởng là hơn 15,490 triệu đồng, Phó Hiệu trưởng là 3,978 triệu đồng.

Trường Tân Nhựt phải thu hồi, nộp lại ngân sách hơn 1 tỷ đồng

Đoàn thanh tra của huyện Bình Chánh yêu cầu, trường trung học cơ sở Tân Nhựt phải thu hồi, nộp lại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,080 tỷ đồng đã chi sai theo quy định. Cụ thể:

Nguồn chi từ ngân sách Nhà nước: Thanh toán hóa đơn không đúng đơn vị hưởng số tiền hơn 7,384 triệu đồng, chi phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế học đường số tiền hơn 10,654 triệu đồng, chi phụ cấp ưu đãi vượt quá số tiết giảng dạy thực tế của Hiệu trưởng là 15,49 triệu đồng, Phó Hiệu trưởng là 3,978 triệu đồng.

Chi phụ cấp ưu đãi và trợ cấp vùng sâu đối với giáo viên nghỉ không hưởng lương 1,963 triệu đồng, chi lương và phụ cấp cho giáo viên trong thời gian nghỉ hộ sản là hơn 5,7 triệu đồng.

Nguồn chi từ các khoản thu hộ: Số tiền tồn nguồn thu hộ là hơn 381,9 triệu đồng, hơn 24,4 triệu đồng để mua nước uống từ nguồn thu nước uống nhưng không nhằm trang bị nước uống cho học sinh, 20 triệu đồng chi thanh toán tiền công tác quản lý sổ liên lạc điện tử cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán, thủ quỹ và người phụ trách cổng thông tin điện tử.

Nguồn chi từ các khoản thu thỏa thuận: Hơn 354,1 triệu đồng cho cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường, hơn 16,5 triệu đồng chi thanh toán không đúng đơn vị hưởng, không có hóa đơn.

Nguồn thu căng tin: Số tiền 234 triệu đồng.

Nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu: Số tiền 3,9 triệu đồng chi cho nhân viên y tế (công tác phí, trang phục, đồng phục).

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng, Kế toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong giai đoạn được phân công phụ trách, để xảy ra các hạn chế, sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận này.

Việt Dũng