Trường Đống Đa có nhiều sai phạm

23/12/2017 07:45 Phương Linh
(GDVN) - Tỉnh Lâm Đồng kết luận, Trường trung học Đống Đa đã để xảy ra nhiều sai phạm trong dạy thêm học thêm, dạy dãn tiết trong nhà trường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng – bà Phạm Thị Hồng Hải vừa ký kết luận số 2266, thông báo kết quả kiểm tra hành chính đối với Trường trung học cơ sở&trung học phổ thông Đống Đa ở tại thành phố Đà Lạt.

Theo đó, căn cứ vào các quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 21 đến 22/9 và từ ngày 29/9 đến ngày 6/10/2017, đoàn kiểm tra của Sở đã làm việc tại Trường Đống Đa.

Kết quả cho thấy, đoàn đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong việc tổ chức dạy thêm học thêm, tổ chức dạy học dãn tiết trong nhà trường.

Dạy trước chương trình, thu tiền học của học sinh

Cụ thể: Từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2017 – 2018, nhà trường có tổ chức dạy học dãn tiết, áp dụng cho học sinh khối 9, 12 của trường.

Đây là hình thức dạy trước chương trình chính khóa đã được phân phối chương trình trong 2 tuần đầu tiên của năm học, thực hiện trong hai tuần đầu tiên của tháng 8 trước năm học.

Trong 3 năm học này, học sinh khối 9 đã học 34 đến 40 tiết học chính khóa (trong vòng 2 tuần), có cả từ 2 đến 4 tiết tự chọn và 2 tiết sinh hoạt lớp.

Cũng tương tự như vậy, học sinh khối 12 đã học từ 18 đến 38 tiết học chính khóa, 5 đến 8 tiết tự chọn và 1 đến 2 tiết sinh hoạt lớp, tùy vào mỗi năm học khác nhau.

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đống Đa ở thành phố Đà Lạt  (Ảnh: FB trường)

Dù nhà trường có đầy đủ sổ đầu bài, kế hoạch giảng dạy và nhà trường, tổ chuyên môn, thời khóa biểu, biên bản họp cha mẹ học sinh biên bản họp hội đồng sư phạm…nhưng tỉnh Lâm Đồng vẫn khẳng định, nhà trường thực hiện không theo các văn bản hướng dẫn của ngành.

Đây là một chủ trương riêng của nhà trường, không có căn cứ pháp lý, không báo cáo chủ trương thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm học này mới có tờ trình, nhưng chê được phê duyệt thì trường cũng đã tổ chức thực hiện.

Việc dạy trước chương trình như vậy, là không đúng với khung thời gian năm học mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hàng năm. Việc thu tiền học sinh để chi trả cho việc dạy trước chương trình tiết học chính khóa cũng không đúng quy định.

Không gia hạn giấy phép, vẫn tổ chức dạy thêm ở trường

Cũng theo kết luận 2266, qua kiểm tra công tác dạy thêm học thêm trong nhà trường từ năm học 2014 – 2015, Trường Đống Đa đã có nhiều sai phạm trong việc tổ chức.

Năm học 2014 – 2015: Trường thu đối với học sinh khối 9 (học 3 môn) là 170.000 đồng/em/tháng, khối 12 (6 môn) là 260.000 đồng/em/tháng, những khối còn lại đóng 40.000 đồng/môn/em/tháng.

Năm học 2015 – 2016: Trường thu đối với học sinh khối 9 (học 3 môn) là 200.000 đồng/em/tháng, khối 12 (6 môn) là 300.000 đồng/em/tháng, những khối còn lại đóng 45.000 đồng/môn/em/tháng.

Năm học 2016 – 2017: Trường thu đối với học sinh khối 9 (học 3 môn) là 200.000 đồng/em/tháng, khối 12 (6 môn) là 350.000 đồng/em/tháng, những khối còn lại đóng 50.000 đồng/môn/em/tháng.

Trích kết luận 2266 của tỉnh Lâm Đồng về kiểm tra hành chính tại Trường Đống Đa (Ảnh: P.L)

Từ nguồn thu dạy thêm học thêm trong nhà trường, năm học 2014 – 2015, nhà trường đã thu được hơn 814 triệu đồng, chi hết hơn 732 triệu đồng, trong đó chi cho giáo viên giảng dạy dạy chiếm 71,5%.

Tới năm 2015 – 2016: Trường Đống Đa đã thu được hơn 1,05 tỷ đồng, chi hết hơn hơn 1 tỷ đồng, trong đó chi cho giáo viên giảng dạy dạy chiếm 80%.

Năm học 2016 – 2017: Trường thu được hơn 1,127 tỷ đồng từ tiền dạy thêm học thêm, chi hết 1,125 tỷ đồng, trong đó đã chi cho giáo viên giảng dạy hơn 900 triệu đồng, chiếm 80% tiền thu được.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra đã khẳng định: Trong các năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016, nhà trường đã không thực hiện việc gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm của Sở theo đúng quy định của ngành, của tỉnh.

Hồ sơ dạy thêm học thêm của trường trong các năm học này cũng chưa đúng quy định, kế hoạch chưa đúng theo mẫu quy định như số học sinh, số lớp tổ chức, danh sách giáo viên giảng dạy.

Nhà trường chưa có phân công quản lý, chỉ đạo điều hành cụ thể trong Ban Giám hiệu, chưa có kế hoạch kiểm tra.

Vào năm học 2016 – 2017, nhà trường có làm hồ sơ gia hạn dạy thêm học thêm. Tờ trình của trường làm ngày 7/11, nhưng thực tế lại dạy từ ngày 26/9/2016.

Giấy phép dạy thêm học thêm của trường có giá trị đến ngày 30/9/2017, trường đã trình hồ sơ nhưng không được cấp phép gia hạn.

Nhà trường chưa tổng hợp đầy đủ đơn xin học của học sinh theo điều 5, quyết định 45/2012/QĐ-UBND ngày 5/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu: Trong năm học này, nhà trường phải trả ngay các khoản thu liên quan đến việc dạy thêm học thêm trong nhà trường, theo đúng tinh thần công văn số 1856 được Giám đốc Sở ký ngày 26/9/2017.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 13/12, ông Đặng Trọng Giang – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xác nhận, các sai phạm xảy ra tại Trường Đống Đa, Sở này vẫn đang tiếp tục làm, xử lý.

Phương Linh