Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị

04/02/2016 07:12 Đông Bình
(GDVN) - Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước để nghiên cứu chế tạo các trang bị quân sự, sẽ thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Tờ Jane's Defense Weekly Anh ngày 26/1 đăng bài viết “Chính phủ Việt  Nam nỗ lực tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng”, được tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc đăng lại các nội dung chính vào ngày 4/1.

Hình ảnh được cho là tàu tuần tra Mỹ cung cấp cho Việt Nam trên tờ Tin tức Tham khảo, phụ san của Tân Hoa Xã.

Theo bài viết, Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương, do mối đe dọa an ninh ở Đông Nam Á trầm trọng hơn, Việt Nam sẽ nỗ lực tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trong thời gian Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bàn tới vấn đề tăng cường năng lực sản xuất vũ khí đạn dược và trang bị kỹ thuật của Việt Nam, đồng thời khẳng định cần thông qua hợp tác quốc tế để hỗ trợ phát triển.

Báo cáo trình Đại hội của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho hay, để bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, Việt Nam cần phát triển công nghiệp quốc phòng.

Ông khẳng định: “Công nghiệp quốc phòng đã đạt được tiến triển mới, hơn nữa đã nắm được một số công nghệ sản xuất. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, để ứng phó với các thách thức chiến lược ngày càng nghiêm trọng, cần tích cực đổi mới và tăng cường huấn luyện, hỗ trợ cho phát triển công nghiệp quốc phòng và xây dựng quốc phòng.

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho biết, phát triển các ngành công nghiệp chiến lược (bao gồm quốc phòng) của Việt Nam là trọng điểm công tác của chính phủ. Phát triển cần dựa vào khoa học công nghệ, hơn nữa chính phủ cần triển khai hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Ông Phạm Xuân Đương cho hay, trong giai đoạn 2016 – 2020, các trọng điểm công tác khác của Chính phủ bao gồm tăng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, xây dựng Quỹ đầu tư rủi ro lĩnh vực khoa học công nghệ, cải thiện đào tạo và tận dụng tốt hơn tài nguyên thiên nhiên.

Theo bài báo, các quan điểm do Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cho thấy, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nhấn mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong Sách trắng quốc phòng mới.

Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội 12

Sách trắng quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ công bố vào cuối năm 2016, thay thế Sách trắng quốc phòng xuất bản năm 2009. Giống như chính sách hiện hành, văn kiện mới cũng có thể sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài trên phương diện nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang bị quân sự.

Bài báo cho rằng, các chương trình công bố gần đây và xu thế cho thấy, Chính phủ Việt Nam sẽ thông qua đầu tư tư nhân (bao gồm vốn tư nhân đến từ nước ngoài) để thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng.

Đông Bình