Hiệp hội các Trường đại học Cao đẳng sẽ có những đột phá đón đầu Nhiệm kỳ II

06/03/2019 07:10 Đỗ Hưng
(GDVN) - Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng đứng trước cơ hội, yêu cầu và thách thức của thực tế cần được tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển bền vững.

Năm 2019 là năm cuối của Nhiệm kỳ I (2014-2019) và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II (2019-2024).  Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng đứng trước cơ hội, yêu cầu và thách thức của thực tế cần được tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển bền vững.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động bám sát tôn chỉ mục đích, thông qua việc thực hiện nghĩa vụ và nhiệm vụ của mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam họp bàn góp ý về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vào ngày 10/01. (Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam).

Năm 2019, Hiệp hội đứng trước bối cảnh chung vừa có nhiều thuận lợi quan trọng, vừa có những khó khăn, trở ngại, thách thức của đất nước, của ngành giáo dục và những kết quả đáng kể trong những năm qua.

Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng xác định được một số hoạt động trọng tâm, thiết thực, bao gồm những hoạt động mang tính đột phá và hoạt động thường xuyên, thông qua cải tiến tổ chức quản lý.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ khẳng định, lãnh đạo Hiệp hội đã đề ra các phương pháp làm việc, kiên trì phấn đấu để có thể đóng góp được nhiều hơn, tốt hơn cho ngành giáo dục trong những năm tới nhằm nâng cao thêm uy tín của Hiệp hội

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 Nhiệm kỳ I (2014-2019), Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng đã đề ra những hoạt động mang tính trọng tâm, thiết thực và có tính đột phá.

Điều kiện mới về trình độ của nhà giáo theo dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) 

Phó Giáo sư Nhĩ nêu cụ thể, Hiệp hội sẽ tổ chức một số sinh hoạt khoa học quy mô toàn quốc do Hiệp hội chủ trì tổ chức và có thể phối hợp với các tổ chức liên quan về các vấn đề then chốt của giáo dục đào tạọ.

Những vấn đề đáng quan tâm trong ngành giáo dục, như: Thực hiện tự chủ đại học, nghiên cứu thực hiện Luật Giáo dục đại học, góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi, tương thích với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian giáo dục mở và về hội nhập quốc tế của giáo dục đào tạo Việt Nam.

Hiệp hội sẽ phấn đấu tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia ở phía Bắc với chủ đề “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu đầu thế kỷ XXI”.

Hội thảo thứ hai tổ chức tại Miền Trung về những vấn đề liên quan liên quan tới tiêu chuẩn mới đánh giá các trường đại học, cao đẳng, đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học đảm bảo khách quan, đúng quy định.

Thường trực Hiệp hội cùng với các câu lạc bộ tổ chức khoảng 15 - 20 hội thảo (hoặc tọa đàm) trao đổi những nội dung về thực hiện tự chủ đại học, về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức, quản trị, xây dựng chương trình, đào tạo, đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo….

Tổ chức hội thảo (hoặc tọa đàm) nghiên cứu văn bản dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi (theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Ban Soạn thảo đúng thời hạn quy định.

Ngoài ra, Hiệp hội dự kiến sẽ tổ chức chức hội thảo (hoặc tọa đàm) rộng rãi với các hội viên nghiên cứu trao đổi, nội dung Luật Giáo dục đại học để quán triệt thực hiện, đưa Luật Giáo dục đại học đi vào thực tế.

Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên với chất lượng và hiệu quả tốt hơn trong năm 2019

Quyết tâm của Hiệp hội sẽ được thực hiện bằng hành động thể hiện qua việc tuyên truyền vận động thành lập thêm từ 5 - 7 câu lạc bộ mới.

Tổ chức họp Chủ nhiệm các câu lạc bộ để đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và tìm giải pháp khắc phục hạn chế, đúc rút kinh nghiệm, thúc đẩy hoạt động câu lạc bộ đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, kiến nghị cần thiết.

Hiệp hội sẽ Khuyến khích các câu lạc bộ tổ chức phối hợp với nhau về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hội nghị khoa học chung của giảng viên, sinh viên và giao lưu các hoạt động thể thao, văn nghệ,…

Thông qua các hoạt động, Hiệp hội luôn quan tâm thúc đẩy các tổ chức trực thuộc (Viện, Báo Chí, Trung tâm,…) hoạt động có hiệu quả hơn, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của Hiệp hội.

Để nâng cao hiệu quả, Hiệp hội tếp tục cải tiến tổ chức quản lý, phương pháp làm việc, phối hợp giữa các phòng, ban chức năng trong Thường trực để giải quyết tốt các mặt công tác, đảm bảo cho các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm.

Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng sẽ tổ chức một số chuyến đi thăm và khảo sát thực tế, lựa chọn các trường, nhóm trường có vấn đề về cơ chế, về mô hình, về xu hướng đầu tư mới…. để nghiên cứu.

Qua đó, tổng kết và đề xuất với các cấp những chủ trương và chỉ đạo cụ thể đối với giáo dục đào tạo đại học của nước nhà.

Hiệp hội quyết tâm củng cố Văn phòng đại diện để đáp ứng được yêu cầu của Hiệp hội nói chung và nhất khu vực đặt ra. Mở rộng nội dung và phát huy vai trò tác dụng của hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối các tổ chức hội, hiệp hội các nước cho các trường hội viên tiếp cận tìm kiếm đối tác liên kết.

Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền rộng rãi để các hội viên nói riêng, xã hội nói chung  nắm bắt được thông tin đầy đủ và đúng đắn về các hoạt động của Hiệp hội.

Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội là sẽ củng cố và tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan Bộ, Ban Ngành Trung ương, các hội trong nước để có thể nhận được những thuận lợi trong việc phối hợp thực hiện một số hoạt động cụ thể có liên quan.

Từ những phương hướng hoạt động trên, Hiệp hội tiếp tục xây dựng Đề án tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm kỳ I (2014–2019) và chuẩn bị mọi mặt cho tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II dự kiến vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Đỗ Hưng