Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 Nhiệm kỳ I (2014-2019)

02/03/2019 07:40 Đỗ Hưng - Việt Dũng
(GDVN) - Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 Nhiệm kỳ I (2014-2019) tại Bình Dương.

Ngày 01/3, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 Nhiệm kỳ I (2014-2019) tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Chủ trì hội nghị, Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội đánh giá cao vai trò và hoạt động của Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trong thời gian qua.

Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: H.L)

Giáo sư Quân nhấn mạnh, cần phải tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển bền vững, bám sát tôn chỉ mục đích, thông qua việc thực hiện nghĩa vụ và nhiệm vụ.

Năm 2018, Thường trực Hiệp hội đã triển khai hoạt động một cách toàn diện, sâu rộng, sôi nổi, thiết thực và đạt được hiệu quả hơn so với năm trước.

Hiệp hội khẩn trương chuẩn bị Hội nghị ban chấp hành lần thứ V 

Các hoạt động đều xuất phát từ chức năng và nhiệm vụ, gắn với chuyên môn nghiệp vụ của các trường hội viên, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục.

Mối quan hệ giữa Thường trực Hiệp hội với hội viên, giữa hội viên với nhau đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn.

Các trường hội viên đồng tình, tham gia trực tiếp vào các hoạt động của Hiệp hội ngày càng tích cực hơn.

Năm 2018 cũng là năm mà Hiệp hội có nhiều hoạt động được dư luận chú ý và ghi nhận. Vai trò, vị trí của Hiệp hội tiếp tục được củng cố thêm, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, hội viên nhiều hơn, chất lượng hơn.

Các đại biểu về dự Hội nghị. (Ảnh: H.L)

Nhiều hoạt động hiệu quả đã diễn ra là nhờ có sự ủng hộ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần và hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của nhiều hội viên.

Sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, cán bộ các phòng ban chức năng của Thường trực làm việc trách nhiệm và tâm huyết.

Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để phát triển hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.

Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các hội viên.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua một số nội dung chủ yếu về Báo cáo năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

Đỗ Hưng - Việt Dũng