TP HCM chi thu nhập tăng thêm 2023 tối đa 1,8 lần: GV được thêm bao nhiêu tiền?

11/12/2022 06:32
Minh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 tối đa 1,8 lần cho cán bộ, công chức.

Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra ngày 9/12/2022, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội. (*)

TP HCM chi thu nhập tăng thêm 2023 tối đa 1,8 lần: GV được thêm bao nhiêu tiền? ảnh 1nh minh họa: P.L/ giaoduc.net.vn

Viên chức giáo viên được nhận thu nhập tăng thêm ở mức tối đa

Theo Quyết nghị, quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Cụ thể, năm 2018 tăng 0,6 lần, năm 2019 là 1,2 lần và từ năm 2020, hệ số điều chỉnh tăng lên 1,8 lần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thành phố chỉ quyết định hệ số ở mức 0,6-1,2 lần trong 5 năm qua.

Ủy ban nhân Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hiện đã đủ điều kiện để chi thu nhập tăng thêm mức cao nhất cho cán bộ, công chức vì nguồn lực ngân sách được cân đối và cần chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhóm này để họ yên tâm công tác.

Thành phố sẽ cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ và chi thu nhập tăng thêm. Trường hợp không đủ nguồn chi ở mức 1,8 lần, Ủy ban nhân Nhân dân Thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân quy định hệ số phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Theo Quyết nghị, Hội đồng Nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân Nhân dân Thành phố cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ (dự kiến vào tháng 7 năm 2023) và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố trong năm 2023 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết số 54/2017/QH14 theo hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 8 Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh thu nhập tăng cao từ 1/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).


Giáo viên phản ánh bị trừ thu nhập tăng thêm nếu học sinh điểm kém, Sở nói gì?

Riêng giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài lương và các khoản phụ cấp theo lương, thầy cô sẽ được nhận thu nhập tăng thêm 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Ví dụ, giáo viên trung học phổ thông (hạng III) có hệ số lương bậc 5 (3,66) sẽ được nhận thu nhập tăng thêm: 3,66 x 1,8 x 1,8 = 11.858.400 đồng/tháng.

Nếu giáo viên có phụ cấp chức vụ thì được cộng thêm vào hệ số lương. Ví dụ, giáo viên trung học phổ thông (hạng III) kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn (0,25) có hệ số lương bậc 5 (3,66) sẽ được nhận thu nhập tăng thêm: 3,66 + 0,25 x 1,8 x 1,8 = 12.668.400 đồng/tháng.

Thầy cô ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể áp dụng công thức tính thu nhập tăng thêm theo hệ số lương giáo viên các cấp, các hạng tương ứng sau đây.

* Giáo viên mầm non:

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về hệ số lương của giáo viên mầm non như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến bậc 10 với hệ số lương từ 2.10 đến 4.89.

- Giáo viên mầm non hạng II sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến bậc 9 với hệ số lương từ 2.34 đến 4.98.

- Giáo viên mầm non hạng I sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.2 từ bậc 1 đến bậc 8 với hệ số lương từ 4.0 đến 6.38.

* Giáo viên tiểu học:

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về hệ số lương của giáo viên tiểu học như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

* Giáo viên trung học cơ sở:

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về hệ số lương của giáo viên trung học cơ sở như sau:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

* Giáo viên trung học phổ thông:

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về hệ số lương của giáo viên trung học phổ thông như sau:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Tài liệu tham khảo:

(*) https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/44592/hdnd-tphcm-thong-qua-nghi-quyet-ve-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-tang-thu-nhap-nam-2023-toi-da-1-8-lan

Minh Anh