Mã đề 312 bài thi Khoa học Xã hội

Mã đề 312 bài thi Khoa học Xã hội
(GDVN) - Ngày 27/6, trên 561.000 thí sinh cả nước đã làm bài thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, bài thi Khoa học Xã hội.