Tranh cãi chuyển xếp lương giáo viên cùng hạng, mỗi nơi làm một kiểu

01/12/2021 07:11
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào thì áp dụng hệ số lương của loại viên chức tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp đó.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi chùm các Thông tư 01;02;03;04/2021/ TT-BGDĐT đã đang được áp dụng rộng rãi ở các địa phương và gặp phải khá nhiều vướng mắc trong việc chuyển xếp hạng, chuyển xếp lương thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có hướng dẫn chính thức.

Bởi thế, mỗi địa phương lại có cách hiểu và vận dụng chùm Thông tư một cách khác nhau gây nên nhiều bức xúc trong đội ngũ nhà giáo.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tác giả: Lã TiếnẢnh chỉ mang tính chất minh họa, tác giả: Lã Tiến

Cùng một mức lương trong cùng hạng chức danh sao mỗi nơi lại mỗi khác?

Tại Bình Thuận, nếu giáo viên hạng II cũ đủ điều kiện chuyển qua hạng II mới mà đang ở mức lương từ 2.67; 3.0; 3.33. 3.67 đều được đề nghị xếp sang hệ số lương bậc I là 4.0 của hạng II mới.

Tuy thế, có trường học tại thành phố Biên Hòa lại có cách chuyển xếp lương hoàn toàn khác. Thầy giáo H. giáo viên một trường tiểu học cho biết trong đợt chuyển xếp hạng lần này, nhà trường chỉ xét cho những giáo viên có mức lương đã đạt 3.99 (tính đến ngày 1/4).

Điều vô lý ở chỗ, có giáo viên ngày 1.5 đạt mức lương 3.99 cũng không được xét. Kế toán bảo đọc công văn ai đang hệ số 3.99 mà tăng trước 1/4 thì được, ai sau thì không xét đợt này mà đợi đợt khác. Nhiều thầy cô giáo thắc mắc, không biết nhà trường dựa vào văn bản nào để làm như thế nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Những giáo viên hạng II cũ, có đủ điều kiện chuyển xếp qua hạng II mới mà có mức lương 2.67; 3.0; 3.33; 3.66 được trả lời khi nào đạt mức 3.99 mới được chuyển qua hệ số 4.0.

Thầy giáo H. bày tỏ: “Chúng em nghe xong cũng không hiểu căn cứ vào đâu mà nhà trường làm thế. Hỏi thì nói nhà trường trả lời theo công văn, hướng dẫn, còn công văn nào, ai hướng dẫn chúng em không biết. Thông tư quy định chung thì các trường, các địa phương trong cả nước phải làm giống nhau mới đúng chớ”.

Có giáo viên cũng đồng tình với cách xếp của trường vì một số thầy cô giáo lớn tuổi lại nói rằng nhà trường xếp vậy là đúng. Đang ở hạng II cũ là 2,67 sang hạng II mới là được 4.0 liền à? Ở đâu mà dễ ăn vậy? Nếu xếp thế, chẳng lẽ giáo viên đi dạy 20 năm lại bằng giáo viên mới dạy gần chục năm thì bất công quá.

Bộ hướng dẫn, bổ nhiệm vào hạng chức danh nào thì áp dụng hệ số lương của loại viên chức tương ứng

Thầy giáo Nguyễn Đức Dũng (Hà Nội) viết thư hỏi, giáo viên tiểu học hạng II, mã số V07.03.07, hệ số lương 3,66 trở xuống; đạt các tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương có được xếp là giáo viên tiểu học hạng II, hệ số lương 4,0 không? Nếu không thì được xếp như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Theo đó, giáo viên được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào thì áp dụng hệ số lương của loại viên chức tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp đó và việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. [1]

Nghĩa là, theo Thông tư 02/2021 thì giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Cụ thể, xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ sang hạng II mới sẽ được xếp lương như sau.

Hệ số lương - Hạng II cũ

Hệ số lương - Hạng II mới

2,34 – 1


2,67 – 2

4,00 – 1

3,00 – 3

4,00 – 1

3,33 – 4

4,00 – 1

3,66 – 5

4,00 – 1

3,99 – 6

4,00 – 1

4,32 – 7

4,34 – 2

4,65 – 8

4,68 – 3

4,98 – 9

5,02 – 4


5,36 – 5


5,70 – 6


6,04 – 7


6,38 – 8

Nhìn vào bảng xếp lương của giáo viên tiểu học theo Thông tư 02/2021 ở trên, ta thấy nếu giáo viên được thăng hạng II (mới) hoặc được chuyển từ hạng II (cũ) sang hạng II (mới) mà đang ở mức lương 2.67; 3.0; 3.33; 3.66; 3.99 đều được chuyển sang mức lương 4.0 mà không phải chỉ những giáo viên đang ở mức 3.99 (tính từ ngày ¼) như một số trường tiểu học đang triển khai.

Cứ theo trả lời của Bộ Giáo dục thì chuyển xếp lương cho giáo viên từ hạng II cũ sang hạng II mới như tỉnh Bình Thuận là hoàn toàn đúng như tinh thần của chùm thông tư. Nghĩa là, tất cả giáo viên được chuyển sang hạng II mới dù đang ở hệ số lương 2.67; 3.0; 3.33; 3.67 đều được xếp sang hệ số 4.0 mà không cần đợi đến mức lương 3.99.

Hy vọng rằng, dù chưa có công văn hướng dẫn chung cho cả nước nhưng khi đọc được câu trả lời của Bộ như vậy, nơi nào đang xếp sai cũng nên điều chỉnh lại việc chuyển xếp lương cho giáo viên để không ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà giáo và xảy ra sự khiếu kiện về sau.

Tài liệu tham khảo:

http://baochinhphu.vn/giao-duc/huong-dan-bo-nhiem-ngach-va-xep-luong-giao-vien-tieu-hoc/454454.vgp

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết