Cô Hiệu trưởng... lắm chiêu

Cô Hiệu trưởng... lắm chiêu
(GDVN) - Cô hiểu tính cách của từng trẻ và không ngừng nghĩ ra những “chiêu” mới lạ để tạo hứng thú cho các bạn nhỏ tới trường.