Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B sắp tới có Hiệu trưởng mới

10/11/2022 10:00
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng thay thế thầy Vũ Văn Cường là thầy Trần Xuân Trà, hiện đang là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy.

Theo Thông báo số 1764/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định ban hành ngày 8/11/2022 về việc điều động viên chức quản lý cho biết, sắp tới Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B, Xuân Trường (Nam Định) sẽ có Hiệu trưởng mới thay thế.

Cụ thể, trong thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định nêu:

"1. Điều động đồng chí Vũ Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B về công tác tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy, giữ chức vụ Hiệu trưởng.

2. Điều động đồng chí Trần Xuân Trà, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy, về công tác tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B, giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình điều động viên chức quản lý theo quy định".

Thông báo về việc điều động viên chức quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định. Ảnh: CTV

Thông báo về việc điều động viên chức quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định. Ảnh: CTV

Sau khi thông báo này được phát đi, không ít dư luận đặt ra câu hỏi về việc xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến các sai phạm tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B theo Kết luận số 696/KL-SGDĐT sắp tới sẽ ra sao, khi người đứng đầu trường này sẽ được điều chuyển sang đơn vị khác?

Theo lời bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 13/10/2022, thì Hiệu trưởng Vũ Văn Cường vẫn đang trong thời gian chờ xem xét, đánh giá mức độ khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm của người đứng đầu đơn vị, của từng tập thể, từng cá nhân theo Công văn số 1520/SGDĐT-TCCB.

Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng, khi chưa có một thông báo chính thức nào từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về kết quả xử lý liên quan đến các sai phạm của các cá nhân, tập thể tại Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B được phát đi, việc điều chuyển công tác Hiệu trưởng trong thời điểm "nhạy cảm" này của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định liệu có hợp lý?.

Trước đó, liên quan đến việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các cá nhân, tập thể mắc sai phạm được chỉ ra trong Thông báo số 1485/KL-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác tài chính đối với Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B, ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cũng đã có Công văn số 1520/SGDĐT-TCCB gửi trường này để hướng dẫn việc thực hiện.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này yêu cầu, Hiệu trưởng nhà trường là ông Vũ Văn Cường cùng với các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ theo những hạn chế, thiếu sót và sai phạm đã được chỉ ra tại Mục II, III phần B tại Thông báo kết quả kiểm tra số 1485/KL-SGDĐT nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm để tự đánh giá mức độ khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm, của người đứng đầu đơn vị, của từng tập thể và từng cá nhân.

Ngoài ra, ông Vũ Văn Cường cũng được yêu cầu phải tự nhận hình thức xử lý trách nhiệm và hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, trong công văn gửi cho Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B cũng nêu rõ việc, lãnh đạo nhà trường cần tổ chức họp kiểm điểm để từng cá nhân và tập thể có liên quan kiểm điểm trách nhiệm trước Hội đồng nhà trường về những hạn chế, thiếu sót, sai sót, sai phạm đã được nêu ra tại Thông báo số 1485/KL-SGDĐT.

Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng được yêu cầu, đánh giá mức độ khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm của người đứng đầu đơn vị, của từng tập thể, từng cá nhân. Đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm và hình thức kỷ luật đối với từng tập thể, từng cá nhân có liên quan.

Trong đó, công văn này yêu cầu trường này phải báo cáo kết quả kiểm điểm và nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định trước ngày 11/10/2022.

Trung Dũng