EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên

EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên
(GDVN) - Ngày 28/6/2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên”.

ADB đánh giá cao nỗ lực của EVNNPT

ADB đánh giá cao nỗ lực của EVNNPT
(GDVN) - EVNNPT cơ bản thực hiện đúng các cam kết về chỉ số tài chính, môi trường, dân tộc thiểu số, nhân lực, hợp đồng, báo cáo tài chính, vốn đối ứng.