Trường Sa tuyển giáo viên

Trường Sa tuyển giáo viên
Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, những người được tuyển dụng là người Việt Nam, tuổi từ 22-35, tốt nghiệp trung học sư phạm hệ 12+2.