Sở Giáo dục Đồng Nai thông báo nhu cầu tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông

20/06/2019 06:47
Theo cttdt.dongnai.edu.vn
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai thông báo nhu cầu tiếp nhận giáo viên, nhân viên khối trung học phổ thông và trực thuộc Sở năm học 2019-2020.

Thông báo nhu cầu tiếp nhận giáo viên, nhân viên khối trung học phổ thông và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm học 2019-2020.

Sở Giáo dục Đồng Nai thông báo nhu cầu tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông ảnh 1
Nhu cầu thuyên chuyển tiếp nhận giáo viên, nhân viên của các đơn vị trường trung học phổ thông và trực thuộc năm học 2019-2020.
Theo cttdt.dongnai.edu.vn