Hà Nội thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường công lập

19/03/2022 10:49
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục Hà Nội thông báo về việc thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bất Bạt và Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Theo đó, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt là nguồn quy hoạch của chức danh hiệu trưởng 2 cơ sở này; hoặc công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Đối tượng trong nguồn quy hoạch được quyền không đăng tham gia dự tuyển khi đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang trong thời gian được cử đi học tập ở nước ngoài; cán bộ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có thể đề cử nhân sự để đảm bảo nguyên tắc có số dư hoặc phát hiện nhân tố mới. Nhân sự được để cử tham gia dự tuyển chỉ được dự tuyển đối với chức danh cao hơn liền kề 1 bậc. Ví dụ Phó hiệu trưởng và tương đương dự tuyển chức danh Hiệu trưởng.

Ảnh minh họa: Báo Hanoimoi

Ảnh minh họa: Báo Hanoimoi

Về trình độ đào tạo và thời gian công tác, người dự tuyển phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 5 năm ở cấp học đó.

Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; văn bằng, chứng chỉ quản lý nhà nước về giáo dục; ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định và có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu phải có kinh nghiệm quản lý trường khuyết tật, được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.


Thi tuyển hiệu trưởng minh bạch, sẽ tránh được tệ nạn “con cháu các cụ cả”

Hình thức thi tuyển chức danh hiệu trưởng bao gồm 2 phần: thi viết và trình bày đề án.

Nội dung thi viết trong thời gian 180 phút gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý trường học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên mới được tham gia thi trình bày đề án.

Nội dung trình bày đề án gồm có đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn và nội dung chuyên đề khác phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Ngoài ra, người dự tuyển còn phải thể hiện kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển trong thời gian 45 phút. Điểm trình bày chấm theo thang điểm 100.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai kết quả điểm thi trình bày về đề án của những người dự thi ngay sau khi kết thúc cuộc thi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 22/3 đến hết ngày 15/4. Danh sách những người đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 25/4-10/5. Phần thi viết được tổ chức vào ngày 11/5, còn thời gian tổ chức thi trình bày đề án là từ 31/5-2/6.

Thiên Nhi