"Giải cứu bất động sản tạo mầm mống khủng hoảng"

"Giải cứu bất động sản tạo mầm mống khủng hoảng"
'“Giải cứu” có thể tạo ra rủi ro đạo đức, tức là các doanh nghiệp BĐS tiếp tục kinh doanh đầy rủi ro vì “lãi bỏ túi, lỗ sẽ có Nhà nước lo”, tạo ra mầm mống cho các cuộc khủng hoảng nợ xấu trong tương lai'.

Nợ xấu bất động sản: Ngân hàng nào sai?

Nợ xấu bất động sản: Ngân hàng nào sai?
Đâu là con số thực của nợ xấu bất động sản, tổ chức tín dụng nào cho vay không đúng quy định, lãi suất sẽ ổn định trong thời gian bao lâu...? Hàng loạt câu hỏi cả về trách nhiệm và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước với việc "phá băng" bất động sản đã được đặt ra...