Việt Nam có 6 cơ sở GDĐH lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới THE WUR 2024

29/09/2023 13:57
Minh Chi
GDVN-Việt Nam có 6 cơ sở GDĐH lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới 2024, trong đó có 3 trường tụt hạng so với năm ngoái, còn lại giữ nguyên thứ hạng.

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2024 (THE WUR 2024). Trong đó, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách bảng xếp hạng: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Huế.

Theo kết quả được công bố, Trường Đại học Duy Tân Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục dẫn đầu trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam - cùng nằm trong nhóm 601-800 (tuy nhiên tụt hạng so với vị trí 401-500 của năm 2023).

Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 1.201-1.500 trong số 1904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng (năm ngoái đại học này nằm trong nhóm 1.001 - 1.200).

Ba đại diện còn lại, gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế và Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn giữ nguyên thứ hạng so với năm ngoái - xếp thứ 1.501+.

Xét về chi tiết các tiêu chí xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục củng cố vị thế trong hoạt động đào tạo hàng đầu Việt Nam khi tiêu chí Giảng dạy ở vị trí thứ nhất Việt Nam (20,9 điểm – gia tăng 2,2 điểm so với kỳ xếp hạng THE WUR 2023), tiếp theo là Đại học Bách khoa Hà Nội (15,7 điểm), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (14,6 điểm), Đại học Huế (13,3 điểm), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (12,9 điểm) và Trường Đại học Duy Tân (12,1 điểm).

Được biết, đây là kỳ xếp hạng có số cơ sở giáo dục đại học tham gia nhiều nhất với 2673 cơ sở giáo dục đại học từ 127 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, kết quả các tiêu chí xếp hạng của THE WUR 2024 được phân tích từ hơn 134 triệu trích dẫn của 16,5 triệu công bố khoa học trên cơ sở dữ liệu Scopus và dữ liệu khảo sát 68402 học giả trên toàn thế giới.

Tại kỳ xếp hạng THE WUR 2024, tổ chức xếp hạng Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí mới (THE WUR 3.0) bao gồm 18 tiêu chí đánh giá ở 5 nhóm tiêu chí: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao và mức độ quốc tế hóa.

So với phương pháp xếp hạng trước đây, THE WUR 3.0 đã gia tăng số lượng tiêu chí đánh giá từ 13 tiêu chí lên 18 tiêu chí, bao gồm:

Trọng số tiêu chí xếp hạng của phương pháp xếp hạng THE WUR 2024

Nhóm tiêu chí xếp hạng (trọng số)

Tiêu chí xếp hạng (trọng số)

Giảng dạy – môi trường học tập (29,5%)

Uy tín đào tạo (15%)

Tỷ lệ cán bộ khoa học/người học (4,5%)

Tỷ lệ nghiên cứu sinh/sinh viên (2%)

Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ Tiến sĩ (5,5%)

Thu nhập của CSGDĐH (2,5%)

Môi trường nghiên cứu (29%)

Uy tín nghiên cứu (18%)

Thu nhập từ nghiên cứu (5,5%)

Năng suất nghiên cứu (5,5%)

Chất lượng nghiên cứu (30%)

Tác động của trích dẫn (15%)

Sức mạnh của nghiên cứu (5%)

Nghiên cứu xuất sắc (5%)

Ảnh hưởng của nghiên cứu (5%)

Mức độ quốc tế hóa (7,5%)

Tỷ lệ người học quốc tế (2,5%)

Tỷ lệ cán bộ khoa học quốc tế (2,5%)

Hợp tác quốc tế (2,5%)

Chuyển giao (4%)

Thu nhập từ chuyển giao (2%)

Bằng sáng chế (2%)

Minh Chi