Tổ trưởng chuyên môn, anh là ai?

Tổ trưởng chuyên môn, anh là ai?
(GDVN) - Tổ trưởng chuyên môn giỏi, năng động, mạnh toàn diện thì chất lượng giảng dạy của nhà trường sẽ luôn được giữ vững, nâng cao.

Ai thương, ai ghét nhỉ?

Ai thương, ai ghét nhỉ?
(GDVN) - “Học sao thì điểm vậy, tôi không thay đổi điểm đâu, mất lòng đành chịu. Sang học kỳ 2, tôi sẽ quan tâm, giúp đỡ cháu về phương pháp học bộ môn này nhiều hơn”.

Những cuốn học bạ "đẹp" lớp cuối cấp

Những cuốn học bạ "đẹp" lớp cuối cấp
(GDVN) - Những “bữa cơm chạy học bạ” không phải là hiếm mà đã và đang diễn ra. Nghe ra thì có thật nhiều “hoàn cảnh” cần sự “giúp đỡ”, sự “thông cảm” của nhà trường.

Học sinh giỏi cũng vào mùa xin điểm

Học sinh giỏi cũng vào mùa xin điểm
(GDVN) - “Xin điểm” tưởng như chỉ học sinh yếu kém mới cần đến hai tiếng ấy. Thế nhưng ngay cả với học sinh giỏi, chuyện xin điểm vẫn thường xảy ra ở khá nhiều nơi.