Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức

09/12/2014 18:40
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị tổng kết của ngành Nội vụ diễn ra sáng nay (9/12) tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, có rất nhiều việc phải làm về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức; đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là hết sức nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ có ý nghĩa cho năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho 5 năm (2011-2015).

Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, kiên quyết cắt bỏ thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nội vụ phải nghiêm túc thực hiện:

Thứ nhất là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn. Trước hết thực hiện có chất lượng cao việc xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ để có luật mới về tổ chức bộ máy Chính phủ, chức năng nhiệm vụ của Chính phủ phù hợp với Hiến pháp mới. Đây là công việc hết sức nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước, cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Việc xây dựng, hoàn thiện Luật phải được tiến hành một cách khẩn trương, xây dựng theo hướng tiến bộ nhất, hiện đại nhất, phù hợp với Hiến pháp mới để phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước.

Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức ảnh 2

Nâng cao sức mạnh hải quân, không quân

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lưu ý yêu cầu đặt ra trong xây dựng Luật này là việc phân cấp thế nào, nhiệm vụ, quyền hạn thế nào phải quy định cho rõ, làm được điều này cũng chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đồng thời, tiếp tục cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng luật về hội hoặc lập hội.

Thứ hai, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng chỉ rõ: “Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4.712 thủ tục, đưa ra tới 25 Nghị quyết yêu cầu phải đơn giản hóa, tới nay đã thực hiện được khoảng 89%. Bây giờ ngoài số này ra còn cái gì nữa không còn phù hợp thì các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, phải cải cách. Bộ Nội vụ phải đôn đốc với tinh thần thủ tục nào gây khó khăn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không cần thiết phải cương quyết cải cách, phải bỏ… Bộ Nội vụ phải rà soát, còn thủ tục nào đã đưa ra rồi, ở cơ quan nào, lĩnh vực nào, vì sao chưa cải cách được, các đồng chí phải đôn đốc, yêu cầu thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thứ ba là thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; không tăng biên chế, giảm biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả; phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ phải kiểm soát, thẩm định chặt theo yêu cầu này.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức qua đó thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ, công chức qua thực thi nhiệm vụ được giao; tập trung vào các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức.

Ngọc Quang