Xác minh, xác minh, rồi làm gì nữa?

Xác minh, xác minh, rồi làm gì nữa?
(GDVN) - Cứ sau khi xác minh, các vụ việc bạo hành học sinh cứ tiếp diễn, không có điểm dừng, "bão tát, lũ mắng, sóng quỳ… hôn mông", thay nhau lên mặt báo.