Giải pháp nào để thu hút nhân tài xây dựng đất nước sau tốt nghiệp?

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đang cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút sinh viên tốt nghiệp tại nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, nhiều học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí khác nhau (từ ngân sách nhà nước, học bổng của Chính phủ và cơ sở đào tạo nước ngoài, tự túc kinh phí), trong đó nguồn kinh phí tự túc của gia đình người học là chủ yếu.

Đây là nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, khả năng của mình do chưa có các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tổng thể và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo Chính phủ trong phiên họp tháng 7/2016.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thu hút nhân tài , giải pháp thu hút sinh viên tốt nghiệp nước ngoài , thủ tướng chính phủ , chảy máu chất xám
Giải pháp nào để thu hút nhân tài xây dựng đất nước sau tốt nghiệp?
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác