Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, Long An, Ninh Thuận

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; miễn nhiệm ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nghỉ hưu.

Cụ thể, Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. ảnh: TTXVN.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố; ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; Miễn nhiệm đối với ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ mới.

Miễn nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và ông Nguyễn Hữu Tín để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an Thành phố để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Miễn nhiệm ông Võ Văn Luận, nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố để nghỉ hưu theo chế độ; ông Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Long An, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Nhanh và ông Nguyễn Thanh Nguyên để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Việt Hồng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Với tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Phạm Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước và ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn Thành Cang nhận nhiệm vụ mới. ảnh: Tuổi trẻ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Huỳnh Công Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại Tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Đại và ông Trần Xuân Hòa để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Ngọc Thái, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu và ông Huỳnh Thế Kỳ, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngọc Quang
Từ khóa :
nguyễn thành phong , tất thành cang , thủ tướng , đại hội đảng 12 , nhân sự thành phố hồ chí minh , nhân sự tỉnh long an , nhân sự tỉnh ninh thuận
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.Hồ Chí Minh, Long An, Ninh Thuận
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác