Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu từ 1/1/2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài Chính; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản nợ đọng trước ngày 15/10/2016 gồm:

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia;

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng;

Thủ tướng yêu cầu một số bộ khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản. ảnh: vgp.

Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công dân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;

Nghị định của Chính phủ quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng) và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành 5 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 (Luật kế toán, Luật ngân sách nhà nước, Luật phí và lệ phí, Luật báo chí, Luật dược) trước ngày 15/11/2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau thời điểm trên, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo văn bản.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản.

Ngọc Quang
Từ khóa :
luật phí và lệ phí , luật báo chí , luật dược , luật quân nhân chuyên nghiệp , kinh doanh hàng miễn thuế , thủ tướng chính phủ
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác