Tại sao nên học sau đại học?

Tại sao nên học sau đại học?
(GDVN) - Khi tốt nghiệp, tìm công việc ổn định rồi sinh viên mới quay trở lại học thạc sĩ sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn so với học "liền mạch".