BHXH tỉnh Hòa Bình vận động "mạnh thường quân" hỗ trợ BHYT cho HS, SV khó khăn

02/06/2022 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các em".

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình (Bảo hiểm xã hội Việt), trong năm 2021-2022 số học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế là 165.587 em, tăng 4,05% so với năm học 2020-2021. Trong đó có 71.114 tham gia theo nhóm học sinh sinh viên, 94.473 tham gia theo nhóm khác (nghèo, cận nghèo, thân nhân công an....).

Bên cạnh những thuận lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nhận định, vẫn còn những khó khăn đối với công tác bảo hiểm y tế học sinh tại vùng cao nơi đây.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên giúp học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe y tế cơ bản.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên giúp học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe y tế cơ bản.

"Địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 8.297 nghìn học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế; công tác y tế trường học ở một số địa phương chưa quan tâm thường xuyên, chưa chú trọng nhiều đến việc đầu tư, củng cố và phát triển y tế học đường.

Chất lượng hoạt động còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại nhà trường. Một số trường có số lượng học sinh ít nên tỷ lệ tham gia thấp, bởi vậy nguồn kinh phí được trích lại không đáp ứng điều kiện hoạt động y tế trường học...", Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay.

Đẩy mạnh hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nhận định, năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh khó khăn, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Song với mục tiêu phấn đấu có 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo về phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đến tất cả các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên ngay từ đầu năm học mới.

"Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là một tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mức độ hoàn thành xem xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Cùng với đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với các ngành liên quan phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên", Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay.

Về công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình sẽ tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phổ biến, hướng dẫn các quy định, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, nhất là trách nhiệm của học sinh sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ huy động sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có chính sách hỗ trợ phần kinh phí thuộc trách nhiệm đóng cho đối tượng này.

"Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các em. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã in phát hành 42.000 tờ gấp về “Những điều cần biết khi tham gia BHYT học sinh” gửi các trường để tuyên truyền đến học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh hiểu hơn về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế", Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nêu.

Đặc biệt, đơn vị cũng có sự quan tâm đối với các xã không tiếp tục được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6-/021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18-6-2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, là sự phân công cán bộ chuyên quản trực tiếp đến từng trường để cấp phát tờ rơi thông tin, hướng dẫn công tác thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết, theo dõi kiểm tra tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại các trường, nắm lại danh sách các em chưa tham gia để có hướng vận động tuyên truyền.

Ảnh: Việt Lâm

Ảnh: Việt Lâm

Luôn được tạo điều kiện thuận lợi

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay trong những năm qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

"Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố cũng rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào đầu năm học; sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của Ban Giám hiệu, giáo viên các trường và các bậc phụ huynh học sinh, sinh viên trong việc thực hiện bảo hiểm y tế cho các em", Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay.

Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được nhà trường và phụ huynh, học sinh, sinh viên công nhận là điều kiện tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khi học sinh, sinh viên không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải điều trị bệnh có chi phí lớn.

Việc tham gia bảo hiểm y tế, cũng mang giáo dục tính nhân văn, nhân đạo cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Bảo hiểm y tế xã hội tỉnh Hòa Bình xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt để giáo viên, các bậc phụ huynh thấy được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Bởi vậy, ngay từ tháng 8/2021 đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện triển khai công tác này đồng loạt trên địa bàn tỉnh, tổ chức ra quân tuyên truyền, phối hợp với các trường học tham gia triển khai Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào ngày Đại hội phụ huynh và các buổi sinh hoạt dưới cờ... thường xuyên theo dõi tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các trường để phối hợp vận động các em chưa tham gia.

Mạnh Đoàn