Bộ Giáo dục lưu ý tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

30/09/2022 06:40
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023, trong đó nhấn mạnh năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa: Doãn Nhàn
Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Văn bản chỉ đạo nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên lưu ý thực hiện.

Thứ nhất, về công thi và đánh giá chất lượng giáo dục, Bộ nhấn mạnh yêu cầu cần chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 như: thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh (nếu có),...

“Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2022; xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2023-2024 và từ năm 2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông”, Bộ Giáo dục lưu ý.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; tiếp tục triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch; đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia theo kế hoạch.

Thứ hai, về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào việc triển khai công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

Thứ ba, về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, văn bản nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Chú trọng việc quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Thứ tư, Bộ nhấn mạnh công tác thực hiện công khai và báo cáo định kỳ. Theo đó, năm học 2022-2023, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các vi phạm không thực hiện công khai theo quy định. Báo cáo tổng hợp các nội dung thực hiện công khai năm học 2022-2023 và kế hoạch thực hiện công khai năm học 2023-2024 về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Đồng thời, Bộ Giáo dục yêu cầu thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Doãn Nhàn