Bộ Giáo dục quán triệt các địa phương về tuyển sinh đầu cấp

07/06/2019 11:12
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương, mọi công việc trong quy trình tuyển sinh đầu cấp phải được thực hiện đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông vào ngày 31/5 vừa qua. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 cấp Tiểu học phải huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn được vào học lớp 1 theo tuyến tuyển sinh do Ban tuyển sinh các cấp quy định; tổ chức phân tuyến khoa học, hợp lý để thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học.

Bộ Giáo dục quán triệt các địa phương về tuyển sinh đầu cấp ảnh 1
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, mọi công việc trong quy trình tuyển sinh đầu cấp phải được thực hiện đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Các địa phương tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 cấp trung học cơ sở, lớp 10 cấp trung học phổ thông, tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt quy trình tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ, đặc biệt là khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi và xử lý kết quả tuyển sinh.

Tất cả các công việc trong quy trình tuyển sinh phải được thực hiện đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trước ngày 15/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh gửi báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông về Bộ.

Thùy Linh