Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến

05/06/2019 06:52
Linh Hương
(GDVN) - Các nhà trường tại Hà Nội không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học và tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Ngô Văn Quý đã ký ban hành kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 vào ngày 30/5 vừa qua. 

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo phải kiểm soát chặt chẽ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến; không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Các nhà trường không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học và tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa tuyển sinh trái tuyến ảnh 1
Các nhà trường tại Hà Nội không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học và tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020; tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo quy định.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2010 để xây dựng tuyến tuyển sinh phù hợp; phê duyệt phương án tuyển sinh và công bố công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian và phương thức tuyển sinh.

Linh Hương