Bộ Y tế tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

10/07/2018 07:00
Trúc Diệp
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018 là cuộc họp quan trọng, trong điều kiện Bộ Y tế được giao khối lượng công việc lớn cũng như Bộ đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và Nghị quyết 21.

Bộ Y tế tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. ảnh: moh.gov.vn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ đã Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 với những nội dung cơ bản về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó gồm:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác y tế dựu phòng và phòng chống HIV/AIDS, công tác an toàn thực phẩm, môi trường y tế, công tác khám chữa bệnh, công tác quản lý dược, trang thiết bị; công tác dân số KHHGĐ chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em; công tác kế hoạch tài chính BHYT; công tác tổ chức cán bộ; công tác truyền thông, thi đua khen thưởng, công tác hợp tác quốc tế; công tác khoa học công nghệ đào tạo, công nghệ thông tin và công tác thanh tra..; công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể quẩn chúng.

Trong đó Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng đã bám sát thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế số 409-QC/BCSĐ-ĐUB để tăng cương phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ; thường xuyên trao đổi thông báo, xin ý kiến, góp ý những nội dung về công tác xây dựng Đảng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác quan trọng khác.

Đồng thời tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Y tế về bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác xây dựng Đảng; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình đề án theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: Đảng ủy Bộ Y tế  tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác đoàn thể quần chúng.

Các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-TC/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành ký luật đảng 6 thàng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Từ đó các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận các ý kiến.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận biểu dương các đơn vị trong Bộ và lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2018 với những nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trúc Diệp