Bầu Kiên tố VFF làm trái quy định pháp luật Việt Nam

30/12/2011 22:28 Anh Thy
(GDVN) - Chiều nay, bầu Kiên đã đại diện cho Công ty VPF gửi công văn tố VFF làm trái quy định pháp luật Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Kiên đã ký công văn số 23/CV/VPF/2011 để phản hồi công văn số 1102/CV-LĐBĐVN do ông Nguyễn Trọng Hỷ ký. Công văn viết: " Việc VFF khẳng định là tổ chức duy nhất sở hữu các quyền liên quan đến các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đã ký hợp đồng độc quyền khai thác bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với AVG từ năm 2011 - 2030 là không phù hợp với quy định của Điều 53 Luật Thể thao và Điều 12 NĐ 112/2007 NĐCP ngày 26.6.2007 của Chính phủ. Công ty VPF cho rằng việc VFF ký hợp đồng bản quyền với AVG khi không được các CLB bóng đá chuyên nghiệp ủy quyền là trái quy định của pháp luật Việt Nam...".
"VFF cần làm theo quy định của pháp luật Việt Nam!"

Công ty VPF có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện những hợp đồng LĐBĐVN đã ký kết với điều kiện các hợp đồng đó phải đảm bảo có hiệu lực và đúng pháp luật.

Bầu chọn
Bạn ủng hộ ai?

Công văn số 23 của VPF cũng nêu rõ: " Vì quyền lợi của người hâm mộ cả nước, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Công ty VPF đề nghị VFF căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam để có các quyết định phù hợp".
Công văn số 23 của VPF phản hồi VFF.

Cuộc chiến VPF - VFF - AVG ngày càng nóng bỏng!
Anh Thy