Chủ tịch VFF: "Bầu Kiên và VPF phải chịu trách nhiệm"

30/12/2011 08:38 Minh Tú (Đất Việt)
Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định: "VFF chưa chuyển giao hợp đồng cho VPF".
- VPF vừa có công văn cho phép VTV được tuyên truyền, truyền hình trực tiếp và phát lại các trận bóng đá của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo ông, việc làm này đúng hay sai?

Tôi nghĩ đây là do anh Kiên (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, Nguyễn Đức Kiên - PV) làm thôi. Theo đúng tinh thần của VFF, cuộc chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình cho VPF phải theo thứ tự, chứ không thể nóng vội.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

- Quá trình chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình của VFF cho VPF đã hoàn tất hay chưa, thưa ông?

VFF mới chỉ thông qua nghị quyết về việc chuyển giao cho VPF hợp đồng bản quyền truyền hình mà VFF ký với AVG vào năm 2010. Còn trên thực tế, chúng tôi chưa ký văn bản chính thức chuyển giao cho VPF. Tuần sau, Thường trực VFF mới họp để cụ thể hóa nghị quyết nêu trên thành văn bản trước khi chuyển giao cho VPF.

- Như vậy, có thể hiểu ông Kiên và VPF sẽ phải chịu trách nhiệm với công văn kể trên?

- Đúng vậy! Anh Kiên và VPF phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc họ làm. Chuyện này không liên quan đến VFF. Tôi nghĩ rằng anh Kiên nóng ruột vì hứa với báo chí là trong vòng 10 ngày phải xong về chuyện bản quyền truyền hình. Tuy nhiên như tôi đã nói, thủ tục phải có thứ tự từng bước vì VPF ra đời muộn.

- Trong trường hợp VFF chuyển giao hợp đồng cho VPF, đơn vị này có quyền bán bản quyền cho các đối tác không, thưa ông?

Tất cả phải dựa trên văn bản chuyển giao. VFF trao cho VPF quyền nào thì họ chỉ được phép thực hiện trong phạm vi quyền đó.

- Xin cảm ơn ông!
Minh Tú (Đất Việt)