Mải 'chiến' VFF và AVG, bầu Kiên quên nhiệm vụ dạy 'con'

12/02/2012 11:06 Họa sĩ Leo (Theo TTVH)
Bầu Kiên tiếp tục là tâm điểm trong những vụ tranh cãi bản quyền vừa qua. Nhân vật "VIP" của VPF không ngừng khẩu chiến với cả VFF lẫn AVG.
Mải mê “chiến” với VFF và AVF, bầu Kiên bỏ quên nhiệm vụ chính là Super League.
Họa sĩ Leo (Theo TTVH)