Bộ trưởng… quên

Bộ trưởng… quên
GDVN- Xin rút kinh nghiệm nghĩa là mong được tiếp tục đảm nhận vị trí hiện thời, nếu phải thôi việc thì việc gì phải “rút kinh nghiệm”.

Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông

Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hiệu quả dự án BOT giao thông.

Phải chấm dứt ngay những bức xúc về BOT

Phải chấm dứt ngay những bức xúc về BOT
(GDVN) - Rà soát đánh giá tổng mức đầu tư các dự án BOT, mức phí và thời gian thu phí, kiến nghị giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 9.

Những con bạch tuộc trong BOT giao thông

Những con bạch tuộc trong BOT giao thông
(GDVN) - Vụ BOT giao thông Cai Lậy là một dự án điển hình về BOT giao thông Việt Nam hiện nay, như giọt nước tràn ly mà người có lương tâm không thể im lặng.