Giáo viên dạy gì ở lớp học thêm?

Giáo viên dạy gì ở lớp học thêm?
GDVN- Không còn áp lực điểm số, học sinh sẽ không cần học thêm tối ngày, chúng ta sẽ trả lại ký ức quý giá nhất của con người, đó là tuổi thơ thời học sinh.