Chấm dứt hợp đồng khi giáo viên vi phạm đạo đức

09/05/2018 07:42
Linh Hương
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Chỉ thị nêu, những năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp phát triển nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, phần lớn có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, hết lòng vì học sinh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xảy ra tình trạng một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành giáo dục và trong dư luận xã hội.

Để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố rà soát, có giải pháp phù hợp thực hiện nghiêm các quy định, nhất là Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Chấm dứt hợp đồng khi giáo viên vi phạm đạo đức ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn phòng ngừa hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo…

Đối với cơ sở đào tạo giáo viên đề ra yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hằng năm theo quy định; những trường hợp vi phạm tùy theo mức độ và quy định, tạm dừng giảng dạy, bố trí làm việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc/ hợp đồng lao động…

Đáng chú ý, giáo viên, nhân viên, người lao động phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ;

Khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học trò. Các thầy giáo, cô giáo cần có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự người thầy, luôn “tự soi”, “tự sửa”, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Linh Hương