Chậm quyết toán tiền hỗ trợ học phí, trường Châu Á Thái Bình Dương bị phê bình

05/02/2023 06:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam nghiêm khắc phê bình Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản nhắc nhở Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Châu Á Thái Bình Dương.

Lý do là trường học này vẫn chưa thực hiện việc nộp hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.

Dù ngày 8/12, Sở này cũng đã có văn bản nhắc nhở nhà trường, những đến nay trường vẫn chưa thực hiện nội dung được nhắc nhở.

Văn bản do ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký. (Ảnh: P.L)

Văn bản do ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký. (Ảnh: P.L)

Chính vì vậy, lãnh đạo Sở ra văn bản nghiêm khắc phê bình nhà trường vì việc này, và đề nghị nhà trường nhanh chóng hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ 1.

Nếu vẫn không hoàn thành thủ tục này, trường phải hoàn trả lại kinh phí cho ngân sách nhà nước, gửi vào tài khoản của Sở này.

Lãnh đạo Sở đề nghị nhà trường nghiêm túc tổ chức thực hiện việc này, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trên.

Năm 2021, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 17, hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, cả công lập và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ một lần theo số tháng thực học, mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào mức học phí đang áp dụng theo nghị quyết của thành phố.

Việt Dũng