Chi tiết lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

23/02/2023 11:00
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Thời gian quy định cụ thể như sau:

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình

Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ căn cứ quy định tại khoản 1, điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi được thành lập, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi quyết định thành lập Hội đồng, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng, danh sách ứng viên đăng ký và lịch xét của hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước 10/5/2023.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đề nghị thủ trưởng các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch công bố ở trên.

Hà An