Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2023 của 7/8 trường khối Công an nhân dân

17/04/2023 06:39
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhiều trường, học viện khối Công an nhân dân đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2023 với chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới.

Hiện đã có 7/8 trường khối Công an nhân dân công bố đề án tuyển sinh đại học 2023, gồm: Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Năm 2023, Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 440 chỉ tiêu đại học chính quy tại 3 nhóm ngành; Nghiệp vụ An ninh; An toàn thông tin; Y khoa. Chỉ tiêu được phân bổ theo từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

Phạm vi tuyển sinh:

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển thí sinh thuộc khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) theo 4 vùng tuyển sinh: Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3, Vùng 8.

Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) và gửi đào tạo đại học ngành Y khoa tuyển thí sinh trên toàn quốc, theo 2 vùng tuyển sinh: Phía Bắc (gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra); Phía Nam (gồm các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

Học viện An ninh sẽ tổ chức đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao năm 2023. Đối với ngành Y khoa, thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng.

Mã ngành đào tạo: Mã nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh: 7860100; Mã ngành An toàn thông tin: 7480202; Mã ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y): 7720101.

Tổ hợp xét tuyển: Xét tuyển tổ hợp A00, A01, B00, C03, D01 (theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bài thi CA1, CA2 của Bộ Công an.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng ngành của Học viện An ninh nhân dân 2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng ngành của Học viện An ninh nhân dân 2023.

Năm 2023, Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu đại học chính quy nhóm ngành nghiệp vụ An ninh.

Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh ở khu vực phía Nam (từ Thành phố Đà Nẵng trở vào) gồm các vùng tuyển sinh: Vùng 4, Vùng 5, Vùng 6, Vùng 7, Vùng 8 phía Nam.

Chỉ tiêu cụ thể từng vùng như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân được giao tuyển sinh 530 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát năm 2023.

Phạm vi tuyển sinh: Phía Bắc (Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra), gồm các vùng tuyển sinh: Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3, Vùng 8 Phía Bắc.

Tổ hợp xét tuyển: Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển phương thức 3, theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2 của Bộ Công an.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Học viện Cảnh sát nhân dân được phân bổ theo địa bàn, theo từng phương thức tuyển sinh và giới tính.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng khu vực của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng khu vực của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Năm 2023, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 420 chỉ tiêu đại học chính quy nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh ở khu vực phía Nam (từ Thành phố Đà Nẵng trở vào) gồm các vùng tuyển sinh: Vùng 4, Vùng 5, Vùng 6, Vùng 7, Vùng 8 phía Nam.

Tổ hợp xét tuyển: xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 (theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bài thi CA1, CA2 của Bộ Công an.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo phương thức, từng vùng của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo phương thức, từng vùng của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu đại học chính quy ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân cũng vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm 2023, trường tuyển 100 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và theo từng phương thức tuyển sinh.

Chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh:

Phía Bắc: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 5 chỉ tiêu.

Phía Nam: 50 chỉ tiêu; nam: 45 chỉ tiêu, nữ: 5 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu theo từng Phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Phía Bắc (nam: 4; nữ: 1); Phía Nam (nam: 4; nữ: 1);

Phương thức 2: Phía Bắc (nam: 4; nữ: 1); Phía Nam (nam: 4; nữ: 1);

Phương thức 3: Phía Bắc (nam: 37; nữ: 3); Phía Nam (nam: 37; nữ: 3)

Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân tuyển sinh trên toàn quốc: Phía Bắc: từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; Phía Nam: từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.

Mã tuyển sinh:

Đối với thí sinh Phía Bắc, sử dụng ký hiệu trường là: HCB

Đối với thí sinh Phía Nam, sử dụng ký hiệu trường là: HCN - Mã ngành tuyển sinh: Dùng chung mã quy ước 7480200.

Nhóm ngành tuyển sinh: Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần.

Năm nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh trong toàn quốc (phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, phía Nam từ Đà Nẵng trở vào).

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; chỉ tiêu được xác định theo từng vùng, từng đối tượng, theo từng phương thức tuyển sinh.

Tổ hợp xét tuyển: xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 (theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và bài thi CA1, CA2 của Bộ Công an.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể theo từng phương thức, khu vực của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Lưu ý:

Năm nay, các trường/học viện khối Công an nhân dân tuyển sinh theo 03 phương thức, gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an;

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thí sinh cũng cần lưu ý khi tham gia thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện theo quy định đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, Phương thức 2.

Thí sinh đăng ký 1 tổ hợp bài thi Bộ Công an (CA1 hoặc CA2). Mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp lệ phí thi theo hướng dẫn và quy định của Bộ Công an.

Công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả điểm thi… thực hiện theo Quy chế tổ chức kỳ thi của Bộ Công an và các văn bản liên quan.

Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường Công an nhân dân đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh.

Tường San