Phía sau những lời... Xin lỗi

Phía sau những lời... Xin lỗi
(GDVN) - Có người kể lại câu chuyện nhưng cải biên lời của thằng to xác: “Bố tao bảo tao xin lỗi mày, thích chưa, (chỉ tay) biến”.